بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
قلاب جرثقیل

قلاب جرثقیل

قلاب جرثقیل یکی از قطعات مهم در ایمنی جرثقیل می باشد که باید بر طبق استانداردهای بین المللی باشد در غیر اینصورت مشکلات بسیاری به وجود می آید.قلاب جرثقیل


در زیر، به استانداردهای قلاب جرثقیل، اشاره می کنیم.

-  در حین کار با جرثقیل باید از ضامن در قلاب جرثقیل استفاده شود,زیرا اگر قلاب ,ضامن نداشته باشد ,بکسل از  درون قلاب خارج می شود.

- قلاب استاندارد جرثقیل، باید با ضمایم و رینگ و طناب سیمی خود ,متناسب باشد.

- نباید باقلاب جرثقیل بیش از حد استاندارد بار حمل کرد.

- کاربر و راننده جرثقیل ، باید در بازرسی روزانه از جرثقیل،  تمامی اجزای قلاب را بازرسی کنند و قبل از شروع کار با جرثقیل،

قلاب جرثقیل را از نظر ترک و شکاف یا  تغییر شکل بازرسی کنند.

0%