بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
ریل جرثقیل

ریل جرثقیل

هرجرثقیلی که دارای چرخ فلزی باشد می بایست بر روی ریل فلزی حرکت کند و این به دلیل آن است که اولا هر ماده دیگری به غیر از ریل فلزی زیر فشار چرخ فلزی جرثقیل له شده ویا فرو می رود ثانیاً ضریب اصطکاک بین ریل وچرخ پایین می باشد و با توان کمتری می توان چرخ را به چرخش درآورد.


ریل های جرثقیل، دو نوع هستند:
 

1- ریل تخت   ریل جرثقیل تهران وزنه
2- ریل راه آهنی (A) ریل جرثقیل تهران وزنه

 

0%